Spijkse Kweldijk 3

4161 BP Heukelum

 

0183 - 56 58 13


connie@lessEstress.nl

Wat

Less E-stress doet onderzoek, meet en adviseert hoe de elektrostress te verminderen.

 

Dit gaat als volgt:

  1. In een gesprek waarin een inventarisatie van klachten plaats vindt, worden de aandachtsgebieden voor een meting helder, zowel buiten als binnen.
  2. Een vooronderzoek naar de belasting van de locatie en de aard van HF (hoogfrequente) elektromagnetische golven.
  3. De klachten van mensen zijn leidraad voor het volgen van de belangrijkste aandachtgebieden.
  4. Op locatie worden HF en LF (laagfrequent; elektrische en magnetisch) velden onderzocht met verschillende meetapparatuur. Tevens wordt een LF-duurmeting (ongeveer 1-2 uur) verricht.
  5. Er wordt ook gekeken naar stralingsbelasting t.g.v. de aanwezige apparatuur.
  6. Een belangrijk aandachtspunt in een eerste meting in huis zijn de slaapplaatsen. Hoeveel stralingsbelasting ontvangt iemand wanneer hij/zij op bed ligt?
  7. De aanwezige huisinstallatie (groepenkast en aarding) wordt geïnspecteerd.

 

Hierna vindt analyse plaats en worden de gegevens in een rapportage samengevat. Hierin vindt u een advies over de sanering d.m.v een stappenplan. Vragen kunnen worden gesteld in een telefonische nabespreking.

 

De eerste stappen zijn vaak vrij eenvoudig door uzelf te realiseren. Graag geeft ik tips ter vermindering van E-stress. U kunt zelf ervaren of dit verbetering geeft. Geef uw lichaam enige tijd (minstens twee weken), er is gewenning nodig.

  1. Wifi uit, als je het niet nodig hebt. In ieder geval ‘s nachts.
  2. Draadloze huistelefoon (DECT); vervangen door een analoog exemplaar, d.w.z. met een draad of vervangen door een stralingsarm toestel.
  3. Smartphones e.d. zover mogelijk weg van de slaapplaats (minimaal 5 meter). Onder uw slaapplaats (op de kast in de kamer) kan nog steeds dichtbij zijn!

 

Tarief:

Een basismeting kan worden uitgevoerd voor € 495,00 excl. reiskosten.

Een aankoopmeting kost € 299,00 excl. reiskosten.

Ik reken géén BTW. Graag stuur ik u op verzoek een offerte toe.

 

Na het opvolgen van het advies uit het stappenplan kan, als dit nodig is een nameting gedaan worden op basis van uurtarief. Daaruit zal blijken in hoeverre de maatregelen geholpen hebben en kunnen zonodig aanvullende opties geadviseerd worden. 

 

 

Less E-stress voert metingen uit volgens de richtlijnen van SBM 2015 en volgt het protocol van

VEMES (Vereniging Meetspecialisten Elektromagnetische Straling).